עמוד ראשי

מכללת שאנן נושאת באחריותה לשמור על בריאותכם, סטודנטים ומרצים יקרים. לנוכח התפשטות נגיף האומיקרון החליטה הנהלת המכללה לקיים את מבחני סמסמטר א׳ מרחוק. כמו כן, הקורסים המרוכזים שנקבעו להילמד בתקופת הבחינות, יילמדו מרחוק. פרטים נוספים ישלחו בנפרד למשתתפים על ידי מרצה כל קורס.

דרכי הלימוד בסמסטר ב' יידונו בהתאם להתפתחויות שיתרחשו ויפורסמו בהמשך. לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לאחראית על מערכת הבחינות, גב' רגינה כלאף וכן, למרכזי המסלולים, ראשי החוגים והדיקנים.

שעות פתיחה – המכללה תהיה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 18:00. כל הבא בשערי המכללה נדרש להקפיד על הנהלים כמפורסמים על ידי משרד הבריאות.